Menu Statistics
Right Bottom Statistics

Right Bottom

Forums

Autismus

 

Re: Autismus

Příspěvekod administrator » sob 29. čer 2019 13:27:32

Možná léčba autismu

Autismus možná půjde léčit pomocí transplantace stolice
autor: Pavel Pešek

Vztah mezi střevní mikroflórou a mozkem je zřejmě mnohem provázanější, než by se mohlo zdát. Vědci už prokázali, že úprava jídelníčku může například pomoci části pacientů s úzkostmi. Nedávná studie ukázala, že regulace a cílená výměna střevní mikrobioty může výrazně zlepšit symptomy autismu.

Střeva jsou domovem nejbohatších lidských mikrobiálních komunit. Specializované mikroby se podílí na lidském metabolismu a hrají významnou roli v imunitě. Není příliš překvapivé, že střeva jsou obklopena bohatou sítí nervů, která je někdy označována jako mozek střev.

Na fungování tohoto mozku se podílí i mikroorganismy, které mohou různými mechanismy interagovat s nervovou soustavou. Podle některých odborníků by měl mikrobiom střev být považován za nový lidský orgán. Pokud nejsou mikroorganismy ve střevech v rovnováze, má to negativní vliv na zbytek lidského organismu.

Poruchy autistického spektra jsou stále častější a vážnější případy představují významnou zátěž pro rodiny postižených i celou společnost. Mezi částečně účinné metody léčby patří behaviorální terapie, sociální terapie, dietologické, výživové a lékové terapie. Žádný z dosud použitých způsobů léčby nebyl dosud úspěšný v potlačení hlavních příznaků autismu, jako jsou problémy se sociální komunikací a opakované chování.

"Zlé" bakterie nahradit "hodnými"
Autisté mají ve střevech neobvyklý mikrobiom s chudším složením bakteriálních společenstev než zdraví pacienti. Střevní společenstva lze regulovat mnoha způsoby, například dietou, probiotiky nebo antibiotiky a v neposlední řadě i transplantací fekální hmoty. V případě autismu se ukázalo, že léčba antibiotiky může dočasně, na několik týdnů, zlepšit symptomy autismu. Jde o situaci, kdy antibiotika odstraní část mikroflóry, která se na autismu podílí, ale po skončení léčby se tito mikrobi opět namnoží. Vhodnější řešení by bylo zajistit, aby se ve střevech usadily jen "hodné" bakterie.

Nejefektivnější způsob jak měnit celé střevní společenstvo je transplantace fekální hmoty (FMT). Tento zákrok se provádí i v českých nemocnicích, a to pod názvem fekální bakterioterapie. Jde o nepřesný název, protože se nepřenáší jen bakterie, ale i všechny ostatní mikroorganismy a jejich metabolity. Transplantuje se homogenizovaná přeceděná stolice zdravého dárce naředěná roztokem soli, nejčastěji sondou přímo do střev.

V současnosti jde o regulérní metodu legalizovanou zatím bohužel pouze pro léčbu vracejících se průjmů způsobených infekcí rezistentními kmeny bakterie Clostridium difficile. Různé vědecké týmy ale testují použití této metody také pro léčbu řady dalších problémů, kdy obecný princip spočívá v odstranění špatně fungujících mikrobiálních komunit a jejich nahrazením za zdravé. Vliv mikrobiomu také dokazují transplantační studie na zvířatech. Myši nebo potkani ztloustnou, dostanou deprese nebo se začnou chovat asociálně podle toho, od koho dostanou transplantát.

Zlepšení symptomů
Vraťme se ale zpátky k autismu. Skupina vědců z Arizonské státní univerzity provedla unikátní pokus v léčbě autismu. Studie se zúčastnilo 18 autistických dětí, které navíc měly různé dlouhodobé střevní problémy. Děti nejdříve podstoupily dvoutýdenní léčbu antibiotikem vankomycinem za účelem odstranění možných patogenních bakterií. Následoval výplach střev a transplantace fekální hmoty zdravého dárce.

Byla prováděna jedna velká transplantace a následně řada menších udržovacích transplantací po dobu osmi týdnů. Po dalších deseti týdnech se pak odebraly vzorky pro analýzu střevního mikrobiomu a bylo provedeno komplexní vyšetření symptomů spojených s autismem a se střevními problémy. Výsledky těchto měření byly porovnány se stavem před zahájením studie. U všech dětí bylo pozorováno měřitelné zlepšení symptomů autismu i střevních potíží.

Tato studie proběhla už před dvěma roky, nyní vědci pozvali všechny účastníky na další analýzy a testování. Cílem bylo zjistit, jestli se pozitivní efekty transplantace udržely po dobu dvou let. Všechny zlepšené symptomy zůstaly i nadále zlepšené. Příznaky trávicích potíží byly zlepšené o 58 procent a počet dnů s nepravidelnostmi ve vylučování klesl o 26 procent oproti stavu před zahájením léčby.

Po dvou letech úspěch trvá
V případě symptomů autismu navíc zlepšování i dále pokračovalo. Pro vyhodnocování autismu se používá řada hodnotících škál. Na začátku studie bylo 83 % dětí ve skupině se silným autismem. Toto číslo kleslo na 47 procent při první kontrole po deseti týdnech od konce léčby a po dvou letech na 17 procent.

A jak vypadala mikroflóra? Deset týdnů po léčbě bylo složení střevních bakterií nepříliš překvapivě výrazně podobné mikrobiomu dárce. Tato podobnost po dvou letech klesla. Nicméně se uchovala zvýšená druhová bohatost. Zároveň se uchovalo zvýšení početnosti dvou významných skupin bakterií.

Nižší početnost bakterie Prevotella byla ve dvou studiích spojena s autismem a po léčbě se její výskyt výrazně zvýšily a vyšší početnosti se udržely po dobu dvou let. V této studii se navíc ukázala asociace zvýšeného počtu Prevotella s přítomností bakterie Desulfovibrio.

Druhou výraznou skupinou, jejíž početnost se výrazně zvýšila, byly bifidobakterie. Jak přesně souvisí změny v množství těchto bakterií s autismem, bude předmětem dalších studií. Za zmínku stojí, že Prevotella je jedním z hlavních producentů butyrátu, mastné kyseliny s krátkým řetězcem, která je hlavním zdrojem výživy pro buňky střevního epitelu.

Dalším důležitým krokem bude zopakování této studie s větším počtem účastníků a zahrnutí kontrolní skupiny, jejíž členové místo fekální transplantace dostanou jen placebo, aby mohly být výsledky plnohodnotně ověřeny. Stávající výsledky ale vypadají velmi optimisticky. Léčba transplantací fekální hmoty se pravděpodobně stane součástí léčby autismu.

Zdroj:

Kang DW, Adams JB, Gregory AC, Borody T, Chittick L, Fasano A, et al. (2017) Microbiota transfer therapy alters gut ecosystem and improves gastrointestinal and autism symptoms: an open-label study. Microbiome. 5:10.
Kang D-W., Adams J. B., Coleman D. M., Pollard E. L., Maldonado J., McDonough-Means S., Caporaso G., Krajmalnik-Brown R. (2019). Long-term benefit of microbiota transfer therapy on autism symptoms and gut microbiota. Scientific Reports 9, Article number: 5821.
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 4566
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Autismus

Příspěvekod administrator » sob 06. črc 2019 13:59:44

Chronický stres překovává tělo ke svému obrazu, mění střevní mikrobiotu
autor: Ladislav Loukota

Pravidelný stres patří k životu v moderní civilizaci jako slunce a měsíc. Mnozí lidí se s tím naučili žít, nikoliv nadarmo však v důsledku přemíry stresu stoupá i spotřeba antidepresiv, alkoholu či jiných drog. Vysokou daň, jakou člověk platí za stres, jsme však doposud zřejmě stále přesně nevyčíslili. Nová studie naznačuje, že stres negativně ovlivňuje i střevní mikrobiotu - a ta zase naopak negativně ovlivňuje imunitní systém. Situace může zřejmě vést až k autoimunitnímu onemocnění.


Asi jeho málokdo by dnes tvrdil, že stres může být prospěšný. Tedy, jistá míra stresu - například během boje o holý život - může nést určité benefity. Jelikož dnes však většina z nás denně nebojuje se šavlozubými tygry, stres je obvykle přebytečným evolučním přívěškem, který nám pomáhal v prehistorické éře, ale dnes je jeho role do značné míry zbytečná. Ba co více, paleta starších studií naznačila, že stres může vést i ke vzniku autoimunitních poruch. Během těch začne imunitní systém sám napadat organismus, který má běžně chránit.

Jak se tak ovšem mělo dít, zůstávalo zatím spíše záhadou. Nová studie týmu Michala Werbnera však naznačuje, že by chronický stres mohl mít nečekaného spojence - střevní mikrobiotu. Tato kolekce symbiotických bakterií nám obvykle pomáhá správně trávit jídlo. Werbnerův tým ovšem pomocí pokusů na myších demonstroval, jak může chronický stres negativně ovlivnit střevní mikrobiotu, a navodit tak stav, který vede k rozvoji autoimunitní poruchy.

Vědci vystavili skupinu myší opakovanému stresu formou násilného kontaktu s jinými myšmi. Zvýšený stres také zvýšil přítomnost imunitních T-buněk v lymfatických žlázách, a to včetně autoimunitních buněk. Spolu s nimi zvýšil i přítomnost patogenů. U zvířat se tak dostavila potenciální první fáze autoimunitního onemocnění. Spolu s tím došlo i na změnu střevní mikrobioty. Když však vědci uměle vrátili mikrobiotu do původního stavu, příznaky zmizely.

To naznačuje souvislost mezi stresem, mikrobiotou a imunitním systémem. Nakolik jde o situaci "slepice, nebo vejce", se dá momentálně těžko posoudit. Vzhledem k tomu, že střevní mikrobiota je poměrně citlivá a byla prokázána její souvislost i v případě jiných chorob, je pravděpodobnější, že spouštěčem změn imunitního systému je spíše mikrobiota. Zjištění by mohlo napomoci novým metodám, jak zkoumat a jednou snad i lépe léčit autoimunitní onemocnění.

Ještě nevíme vše

Jak se však říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Rozhodně bychom tak neměli nynější práci ani interpretovat tak, že stres je jediný spouštěč autoimunitních chorob. Nejspíše půjde o významný, ale nikoliv jediný rizikový faktor - podpořený mimo jiné genetickými predispozicemi nebo prostředím konkrétního člověka. Její závěry navíc zdaleka nejsou potvrzené dalšími navazujícími studiemi. Jako obvykle, na další závěry tak bude třeba počkat. Není to však rozhodně poprvé, co se objevuje střevní mikrobiota jako významný činitel, který se zdaleka nepodepisuje jenom na zažívání.

Nedávno se tak objevilo rovněž několik prací, které našly pojítko mezi mikrobiotou a autismem. Když vědci provedli několika lidem s poruchou autistického spektra takzvaný fekální transplantát, který obsahuje právě "zdravou" střevní mikrobiotu, potlačili tak valnou většinu příznaků choroby. Jiné studie naznačily i spojení mezi střevními mikroorganismy a rizikem rozvoje neurodegenerativních chorob, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Má-li stres na mikrobiotu skutečně tak výrazný vliv, jako naznačuje poslední práce z této série, mohlo by jít o významný dílek skládačky lidského zdraví. Rozvoj civilizačních chorob a epidemie mentálních onemocnění by mohla být poměrně "jednoduché" dílčí řešení právě v limitování stresu. Právě ten ostatně se zrychlením životního tempa ve druhé polovině 20. století výrazněji narostl - a nezdá se, že by se na tomto trendu mělo něco měnit.

Možná, že tak jiná nedávno navržená "vakcína proti stresu" bude mít v případě své aplikace řadu dalších, doposud netušených benefitů. Bylo by kuriózní, kdyby se stres ukázal být jakýmsi moderním ekvivalentem "moru" tím, že podobně výrazně nepomohl k rozvoji celé řady onemocnění. Nebylo by to však poprvé - ani ve středověku lidé nechápali, jak může mor vlastně kosit celé rodiny. Než však dorazí klidnější období civilizace anebo alespoň modernější metody léčby chronického stresu, bude platit jediné - hlavně se touto možností nesmíme nechat vystresovat!

Studie byla publikována v časopise mSystems, periodiku Americké mikrobiologické společnosti.
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 4566
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Autismus

Příspěvekod administrator » čtv 06. srp 2020 9:32:30

Muž trpící vzácnou formou autismu inspiruje ostatní, jak milovat sebe sama i své odlišnosti

Obrázek

Jak je těžké přijmout vlastní nedokonalost a odlišnost, ví nejlépe ti, kteří se za své nedostatky už nestydí. O tom, že jsme sami sobě tím nejpřísnějším soudcem i nejpodlejším nepřítelem, netřeba polemizovat. Jenže démony lze evidentně porazit za všech okolností. O tom, že se s autismem dá nejen žít, ale ještě jej začít mít rád, káže svým příznivcům dvaadvacetiletý youtuber a učitel angličtiny Bronson Layton.

Byly mu 2 roky, když si jeho rodiče začali všímat, že je jiný. Dětský psychiatr mu po sérii několika vyšetření diagnostikoval persvazivní vývojovou poruchu, tedy poruchu autistického spektra projevujícími se obtížemi úspěšně se adaptovat ve společnosti v důsledku kvalitativních abnormit osobnosti a psychosociální úrovně. Ve zkratce byl označen za vývojově nedostatečného jedince.

„Moje diagnóza byla vyřčena v roce 1999, tedy v době, kdy autismus stále ještě nebyl dostatečně prozkoumán a vysvětlen,“ uvedl Bronson ve svém nedávném příspěvku na Facebooku.

„Moji rodiče byli zpočátku šokováni... Nakonec ale tenhle zdánlivě nemilosrdný verdikt proměnil životy nás všech k lepšímu. A to navždy,“ prohlásil.

Talentovaný podivín

Když Bronson začal chodit do školy, všiml si, že ostatní děti odpovídají na otázky mnohem rychleji a dokončení domácích úkolů jim zabere také mnohem kratší dobu než jemu. Vedení školy, kterou navštěvoval, bylo ale natolik příčetné, že se mu rozhodlo přizpůsobit a poskytlo mu zázemí, kterého mohl využívat bez ohledu na rozvrh hodin.

Ačkoliv Bronson začal akademicky vzkvétat, stranil se společenských interakcí, což pro něj také nebylo nejvhodnějším řešením. Jeho matka ho nakonec přesvědčila, aby se alespoň připojil ke školní pochodové kapele. Tím nastal obrat v jeho životě. Jeho sebedůvěra se zvýšila, a začal tak víc pozorovat nejen své okolí, ale především sám sebe. Našel se v kreativním psaní a brzy začal svým spolužákům pomáhat se psaním slohových cvičení a esejů. Jeho vlastní výtvory právem patřily k nejlepším ve třídě.

Verdikt místo občanky

Samotnou pravdu o sobě a své zvláštnosti se Bronson dozvěděl teprve v patnácti letech. Při úklidu narazil na zprávu z psychiatrického vyšetření. Místo aby se cítil zrazen, pocítil velký soucit.

„Moji rodiče to přede mnou drželi v tajnosti, protože si mysleli, že by to nějak ovlivnilo moji sebeúctu. Na tom papíru bylo v podstatě napsáno, že jsem šílený. Nemůžu se za to na ně zlobit, chtěli mě jen chránit,“ uvedl. „Pochopil jsem, že důvod, proč to přede mnou skrývají, tkví v tom, že mě hluboce milují. Chtěli, abych našel sám sebe a využil svůj talent, kterým mohu pomáhat ostatním,“ dodal.

Génius ze střední

Bronson hravě absolvoval střední školu jako premiant. Nyní dokončuje magisterský titul a rád by se stal profesorem angličtiny. Kromě toho má svůj vlastní YouTube kanál s názvem Brons Over Brains, díky němuž zvyšuje povědomí o autismu a vybízí lidi s poruchami spektra, aby se nebáli přijmout sami sebe takové jací jsou. Na jeho kanále lze najít řadu videí od vaření až po stavění lega.

„My autisti i naši rodiče jsme na správné cestě životem bez ohledu na to, jak moc se trápíme odlišností od ostatních lidí,“ napsal ve svém dojemném facebookovém příspěvku.

„Být jiný není nikdy špatná věc. Naopak! Všichni jsme jedineční svým vlastním způsobem, protože to je to pravé dobrodružství lidstva,“ dodal.
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 4566
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Autismus

Příspěvekod administrator » čtv 10. zář 2020 9:10:39

administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 4566
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

Předchozí

Zpět na Pomoc při specifických poruchách

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Forums Bottom
cron